ขั้นตอนการทำงาน

1/1

1. เสนอราคา 1-2 วัน
1.1 ส่ง ชื่อคอนโด หรือหมู่บ้าน, แปลน, รูปตัวอย่างงานตกแต่งที่ต้องการ (ถ้ามี) ให้ทาง blovkliving หรือถ้าต้องการให้อินทีเรียดีไซน์เนอร์เข้าไปพูดคุย ให้คำปรึกษาแนะนำ ดูหน้างาน วัดพื้นที่ สามารถแจ้งได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ซึ่งสามารถนำไปหักกับงวดที่ 1 เมื่อเริ่มงานขั้นตอนการออกแบบ ภาพสามมิติ (3D Perspective) ได้
1.2. blovkliving ส่งใบเสนอราคา และ แบบ Lay out เฟอร์นิเจอร์ (สามารถแจ้งปรับรายการเฟอร์นิเจอร์ใบเสนอราคาได้ เพื่อให้ได้ใบเสนอราคาที่ตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด)
1.3 หากพอใจกับใบเสนอราคา ชำระเงิน 2,000 บาท เพื่อนัดหมายดูหน้างาน วัดพื้นที่ และเซ็นสัญญา

1/1

2. การออกแบบ ภาพสามมิติ (3D Perspective) 2 สัปดาห์
2.1 ดูหน้างาน วัดพื้นที่ เซ็นสัญญา พูดคุยถึงความต้องการต่างๆ และ ชำระงวดที่ 1 20% ของจำนวนเงินรวม หัก 2,000 บาท หลังดูหน้างาน วัดพื้นที่ เซ็นสัญญา และก่อนเริ่มงานออกแบบ ภาพสามมิติ (3D Perspective) (สามารถแจ้งปรับรายการเฟอร์นิเจอร์ใบเสนอราคาได้ หลังดูหน้างานวัดพื้นที่)
2.2 blovkliving ส่ง Mood and Tone, รายการวัสดุ และรูปแบบเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น ให้ลูกค้า เพื่อพิจารณา 1 สัปดาห์ หลังดูหน้างานวัดพื้นที่
2.3 ลูกค้าแจ้งความคิดเห็นกลับ เพื่อปรับ และยืนยัน Mood and Tone, รายการวัสดุ และรูปแบบเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น เพื่อเริ่มภาพสามมิติ (3D Perspective)
2.4 blovkliving นัดหมาย และนำเสนองานออกแบบ ภาพสามมิติ (3D Perspective) และตัวอย่างวัสดุ 1 สัปดาห์ หลังลูกค้าแจ้งความคิดเห็นกลับ (สามารถปรับงานออกแบบ ภาพสามมิติ (3D Perspective) เพื่อตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด)
2.5 หลังจากสรุปงานออกแบบ ลูกค้าลงชื่อเอกสารบันทึกข้อความ ยืนยันรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ และรายการวัสดุ ก่อนการผลิต และ ชำระงวดที่ 2 40% ของจำนวนเงินรวม เพื่อเริ่มงานผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ จัดส่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

1/1

3. ผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ จัดส่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 8-10 สัปดาห์
3.1 blovkliving เริ่มงานเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน และฝ่ายผลิตเข้าเช็คตำแหน่งต่างๆหน้างาน 1 สัปดาห์

3.2 ผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินที่โรงงาน 2-4 สัปดาห์
3.3 ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวท์ที่หน้างาน
2 สัปดาห์

3.4 ชำระงวดที่ 3 40% ของจำนวนเงินรวม + - (ส่วนต่าง ถ้ามีการปรับใบเสนอราคา) หลังติดตั้งโครงตู้เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินทุกชิ้น

3.5 ติดตั้ง ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ จัดส่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 1 สัปดาห์
3.6 blovkliving แจ้งส่งงานให้ลูกค้า

4. ตรวจรับงาน แก้ไขรายละเอียดงาน (Defect)

4.1 ลูกค้า รวบรวมจุดที่ต้องการแก้ไขรายละเอียดงาน (Defect) 1 ให้ทาง blovkliving
4.2 blovkliving แก้ไขรายละเอียดงาน (Defect)
4.3 blovkliving ส่งใบรับประกันสินค้า คู่มือการใช้งาน ให้ลูกค้า

รับออกแบบภายใน รับตกแต่งภายใน รับบิวท์อิน รับบิ้วอิน รับบิวอิน รับออกแบบภายในบ้าน รับตกแต่งภายในบ้าน รับบิวท์อินบ้าน รับบิ้วอินบ้าน รับบิวอินบ้าน รับออกแบบภายในคอนโด รับตกแต่งภายในคอนโด รับบิวท์อินคอนโด รับบิ้วอินคอนโด รับบิวอินคอนโด


blovkliving รับออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน บิวท์อิน บิ้วอิน บิวอิน คอนโด บ้าน กรุงเทพ

©2017-2020 by blovk co.,ltd. l info@blovkliving.com l 065-650-6675 l bangkok

logo sq small white 22.png
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • line oa logo