ขั้นตอนการทำงาน

1/1

1. ขั้นตอนเสนอราคา 1-2 วันทำการ
1.1 ลูกค้า ส่ง ชื่อคอนโด, แปลน, รูปห้อง, รูปงานออกแบบที่ต้องการ (ถ้ามี) ให้ทาง blovkliving
1.2 blovkliving ส่งใบเสนอราคา และผังเฟอร์นิเจอร์ (Layout) ตามความต้องการเบื้องต้นที่ลูกค้าแจ้ง และความเหมาะสมอื่นๆ 1-2 วัน หลังลูกค้าส่งข้อมูล (สามารถแจ้งปรับรายการเฟอร์นิเจอร์ใบเสนอราคาได้ เพื่อให้ได้ใบเสนอราคาที่ตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด)
1.3 หากพอใจกับใบเสนอราคา ชำระเงิน 2,000 บาท เพื่อนัดหมายดูหน้างาน วัดพื้นที่ และเซ็นสัญญา

1/1

2. ขั้นตอนการออกแบบ ภาพสามมิติ (3D Perspective)
2.1 ดูหน้างาน วัดพื้นที่ เซ็นสัญญา พูดคุยถึงความต้องการต่างๆ และ ชำระงวดที่ 1 20% ของจำนวนเงินรวม หัก 2,000 บาท หลังดูหน้างาน วัดพื้นที่ และเซ็นสัญญา (สามารถแจ้งปรับรายการเฟอร์นิเจอร์ใบเสนอราคาได้ หลังดูหน้างานวัดพื้นที่)
2.2 blovkliving ส่ง Mood and Tone, รายการวัสดุ และรูปแบบเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น ให้ลูกค้า เพื่อพิจารณา 1 สัปดาห์ หลังดูหน้างานวัดพื้นที่
2.3 ลูกค้าแจ้งความคิดเห็นกลับ เพื่อปรับ และยืนยัน Mood and Tone, รายการวัสดุ และรูปแบบเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น เพื่อเริ่มภาพสามมิติ (3D Perspective)
2.4 blovkliving นัดหมาย และนำเสนองานออกแบบ ภาพสามมิติ (3D Perspective) และตัวอย่างวัสดุ 1 สัปดาห์ หลังลูกค้าแจ้งความคิดเห็นกลับ (สามารถปรับงานออกแบบ ภาพสามมิติ (3D Perspective) เพื่อตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด)
2.5 หลังจากสรุปงานออกแบบ ลูกค้าลงชื่อเอกสารบันทึกข้อความ ยืนยันรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ และรายการวัสดุ ก่อนการผลิต และ ชำระงวดที่ 2 60% ของจำนวนเงินรวม เพื่อเริ่มงานผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ จัดส่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

1/1

3. ขั้นตอนผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ จัดส่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
3.1 blovkliving เริ่มงานเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน และช่างเข้าเช็คตำแหน่งต่างๆหน้างาน 1 สัปดาห์

3.2 ผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินที่โรงงาน 2-4 สัปดาห์
3.3 ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวท์ที่หน้างาน
วัสดุ : ไม้ MDF เคลือบผิวเมลามีน และ
ปิดผิวลามิเนต 2 สัปดาห์ และ วัสดุ : โครงไม้สะเดา ทาน้ำยากันปลวก กรุไม้อัด 4 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนต 3-4 สัปดาห์
3.4 ชำระงวดที่ 3 20% ของจำนวนเงินรวม + - (ส่วนต่าง ถ้ามีการปรับใบเสนอราคา) หลังติดตั้งโครงตู้เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินทุกชิ้น

3.5 ติดตั้ง ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ จัดส่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 1 สัปดาห์
3.6 blovkliving แจ้งส่งงาน ให้ลูกค้า เพื่อตรวจรับงาน แจ้งแก้ไขรายละเอียดงาน (Defect)

4. ขั้นตอนตรวจรับงาน แก้ไขรายละเอียดงาน (Defect)

4.1 ลูกค้า รวบรวมจุดที่ต้องการแก้ไขรายละเอียดงาน (Defect) 1 ครั้ง ให้ทาง blovkliving
4.2 blovkliving แก้ไขรายละเอียดงาน (Defect)
4.3 blovkliving ส่งใบรับประกันสินค้า คู่มือการใช้งาน ให้ลูกค้า

©2019 by blovk co.,ltd. l info@blovkliving.com l 065-650-6675 l bangkok

blovkarchitect logo 400x150.png
blovkobject logo 400x150.jpg
logo sq small white 22.png
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • line oa logo